Blog, Diverse

Regulamentul Campaniei Promotionale „Bilenegre te suprinde”

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale

„Bilenegre te suprinde”
28.03.2020 – 30.06.2020

Sectiunea 1. Organizator campaniei

1.1 Organizatorii campanii promotionale “Bilenegre te suprinde ” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) sunt:
• MLL General Consulting SRL, cu sediul in Calea Plevnei, nr 50, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/1351/2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14474039.
• MLL General CONCEPT SRL, cu sediul in Zambetului, nr 18, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/10405/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO36389775.
• MLL General CLASIC CREATIV SRL, cu sediul in Str. Caporal Dumitru Pipercu, nr 78, Chiajna, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J23/1052/2007, cod unic de inregistrare fiscala
• AQUA Publis SRL, cu sediul in Calea Calarasi 81, Sector 3, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/17780/2007 cod unic de inregistrare fiscala RO22459838, numiti in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2 Campania este organizata pentru promovarea produselor tuturor marcilor comercializate de catre “Organizaror”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Sectiunea 2. Durata si locul de desfasurare

2.1 Campania promotionala „Bilenegre te suprinde” se va desfasura in perioada 28 martie 2020 pana la 30 iunie 2020.
2.2 Campania este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul României in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de  web: https://www.bilenegre.ro .

Sectiunea 3. Regulamentul Campania promotionale

3.1 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campania promotionale, prin publicarea acestuia pe website: https://www.bilenegre.ro.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adiţionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul mai sus mentionat.

Sectiunea 4. Dreptul de participare si produsele participante

4.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
4.2 La Campanie participa toate produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei pe piata din Romania de catre Organizator precum si toate pachetele promotionale existente in piata din Romania si care contin unul dintre produsele comercializate de organizator.
4.3 Conditia de participare o constituie achizitionarea de minim un produs participant pe durata Campaniei. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. 

Sectiunea 5. Mecanismul de desfasurare a campaniei

5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promoţie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii:
• Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 4 din prezentul regulament.
• Inscrierea se va face exclusiv in perioada campaniei menţionata la Secţiunea 2 din prezentul regulament prin plasarea de minim o comanda si sa aiba status „Finalizata”! Prin status „Finalizata” se intelege ca o comanda este achitata si livrata.

5.2 Participanţii trebuie:
• sa fi cumparat minim un produs de pe site-ul participant la campanie si sa plaseze o comanda ;
• un participant poate sa participe la toate extragerile acestei campanii, dar pentru acest lucru trebuie sa plaseze mai multe comenzi.

5.3 Toate comenzile finalizate, din fiecare etapa intra in extragerea lunara din data detaliata la articolul 6 din prezentul regulament.
5.4 Dupa data limita de inscriere, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie.

Sectiunea 6. Premiile

6.1 In cadrul Campaniei promotionale se vor acorda mai multe categorii de premii, dupa cum urmeaza:
a. 300 de premii o masca tip servetel din brandurile pe care le comercializeaza Organizatorul ;
b. 3 premii ce constau in consilierea personalizata cu Daiana Anghel.

6.1 In cadrul Campaniei promotionale se vor acorda mai multe categorii de premii, dupa cum urmeaza:

a. Livrare Gratuita

b. Urmatoarele 300 de premii:

 • 50 de Masti cu efect calmant si extract de Aloe Vera, 23g – Benton, fiecare in valoare comerciala de 18 lei (TVA inclus);
 • 250 de Plasturi transparenti pentru cosuri cu Acid Salicilic – MISSHA, fiecare in valoare de 22 lei (TVA inclus).

c. 3 premii ce constau in consilierea personalizata cu Daiana Anghel. Intalnirea cu Daiana Anghel consta in:

 • Costurile deplasarii castigatorilor, in valoare de maxim 250 lei, de castigator;
 • Costurile pranzul, in valoare de maxim 200 lei, de castigator;
 • Consultanta din partea Daianei Anghel, in urma careia se stabileste o rutina personalizata si se propun produsele indicate tipului de ten al castigatorilor, urmand ca acestia sa beneficieze de cate un voucher individual in valoare de 300 lei cu care sa achizitioneze produsele necesare de pe site-ul https://www.bilenegre.ro/

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate si care constau in obiecte este de 6400 lei (TVA inclus).

Valoare totala a premiilor ce constau in rutine personalizate este de 900 lei.

Valoare totala a premiilor campaniei fiind de 8650 lei.  

6.2 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora.
6.3 Un participant poate castiga un singur premiu pe luna dintre premiile ce constau in obiecte. (6.1 pragraful “b.”)  Un participant poate castiga un singur premiu constand in consilierea personala in intreaga campanie. (6.1 pragraful “c.”).

6.4 In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 7. Acordarea Premiilor si Validarea Castigatorilor.

7.1 Premiile descrise in prezentul regulament se acorda in perioada de desfasurare a Campania promotionale.
7.2 Premiile descrise la articolul (6.1 pragraful “a.”) se acorda pentru orice comanda plasata in perioada campaniei, indiferent de valoarea comenzii (colet cu greutatea maxima de 2 kg).
7.3 Premiile descrise la articolul (6.1 pragraful “b.”) se acorda astfel: cate 100 de premii care merg  catre primele 100 de comenzi plasate in urmatoarele intervale si care depasesc valoare de 150 de lei.

Premiu Perioada de acordare

 • 75  de plasturi faciali si 25 masti tip servetel 28 martie – 30 aprilie 2020
 • 75  de plasturi faciali si 25 masti tip servetel 1 mai – 31 mai 2020
 • 100  de plasturi faciali 1 iunie – 30 iunie 2020

7.4 Premiile descrise la articolul (6.1 pragraful “c.”) se acorda prin tragere la sorti. Tragerile la sorti se vor desfasura printr-un sistem computerizat specializat de extragere aleatorie. Pentru fiecare etapa de Campanie se vor acorda cate 1 premiu. Cu prilejul fiecarei trageri la sorti, dupa extragerea potentialilor castigatori se vor extrage cate 5 (cinci) rezerve pentru fiecare potential castigator. La extragere participa doar comenzile cu status finalizat dupa cum sunt descrise in tabelul de mai jos:

Data extragere Cine participa

 • 6 mai Toate comenzile din perioada 28 martie – 30 aprilie 2020
 • 4 iunie Toate comenzile din perioada 1 mai – 31 mai 2020
 • 3 iulie Toate comenzile din perioada 1 iunie – 30 iunie 2020

7.4.1 Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in Regulament.

(2) Statusul comenzii este Finalizata. Si pana la momentul in care participantul participa la intalnirea de consiliere statusul comenzi este tot finalizata.

7.4.2 Fiecare potential castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a mentionat la plasarea comenzii, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator, pentru a confirma participarea si pentru a comunica numele, prenumele, cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea rezervelor in ordinea extragerii acestora. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.

7.4.3 Intalnirea va fi stabilita de comun acord intre castigatori si Organizator in functie de timpul si disponibiliatea fiecarei parti. Intalnirea va fi personala, iar data si detaliile acestei intalniri se stabilesc dupa ridicarea starii de urgenta/carantina din Romania.

7.4.4 In cazul in care castigatorii sunt dintr-o alta localitate decat cea in care va avea loc intalnirea, li se va asigura transportul dus – intors. Organizatorul nu isi asuma costurile cazarii castigatorilor, intalnirea dintre acestia si Daiana Anghel, fiind sub forma de pranz si avand durata a cateva ore, nefiind necesara sedearea pe parcursul a mai multor zile.

7.4.5 Costurile prinvind intalnirea si realizarea rutinei personalizate, vor fi suportate de catre Organizator.

Sectiunea 8. Confidentialitatea Datelor

8.1 Organizatorii, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acesta campanie in conformitate cu Legea 677/200. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii Campaniei promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea facturarii si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.
8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a participantului la campanie, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe email comenzi@bilenegre.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
8.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanie nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
8.4 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
8.5 Organizatorul poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

Sectiunea 9. Diverse

9.1 Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
9.2 Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
9.3 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorilor la adresa de email a Campania promotionale.
9.4 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din alte campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei, se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.
9.5 Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului. 

Act Aditional 1 

La REGULAMENTUL Campaniei Promotionale

„Bilenegre te suprinde”

28.03.2020 – 30.06.2020

Organizatorii campaniei promotionale “Bilenegre te suprinde ” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) sunt:
• MLL General Consulting SRL, cu sediul in Calea Plevnei, nr 50, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/1351/2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14474039.
• MLL General CONCEPT SRL, cu sediul in Zambetului, nr 18, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/10405/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO36389775.
• MLL General CLASIC CREATIV SRL, cu sediul in Str. Caporal Dumitru Pipercu, nr 78, Chiajna, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J23/1052/2007, cod unic de inregistrare fiscala
• AQUA Publis SRL, cu sediul in Calea Calarasi 81, Sector 3, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/17780/2007 cod unic de inregistrare fiscala RO22459838, numiti in cele ce urmeaza “Organizator”, autentificat sub nr. 371/18.03.2020 de biroul individual notarial Expert din Bucuresti.
Conform Sectiunea 2 alin. (3.2) din cuprinsul Regulamentului oficial al campaniei promotionale „Bilenegre te suprinde” hotaraste incheierea prezentului Act Aditional, avand urmatorul continut: 
Sectiunea 5. Mecanismul de desfasurare al Campaniei din Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Bilenegre te suprinde” se modifica si va avea urmatorul continut:
5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promoţie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii: 
• Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 4 din prezentul regulament.
• Inscrierea se va face exclusiv in perioada campaniei menţionata la Secţiunea 2 din prezentul regulament prin plasarea de minim o comanda si sa aiba status „Finalizata”! Prin status „Finalizata” se intelege ca o comanda este achitata si livrata.
5.2 Participanţii trebuie:
• sa fi cumparat produse  de pe site-ul participant la campanie de minim 100 Lei si sa plaseze o comanda;
• un participant poate sa participe la toate extragerile acestei campanii, dar pentru acest lucru trebuie sa plaseze mai multe comenzi.
• Prin plasarea mai multor comenzi, fiecare avand valoarea individuala de minim 100 lei vor paticipa la extragerea lunara, crescand sansele de castig ale participantilor. 
5.3 Toate comenzile finalizate, din fiecare etapa intra in extragerea lunara din data detaliata la articolul 6 din prezentul regulament.
5.4 Dupa data limita de inscriere, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie.
Toate celelalte prevederi ale Regulamentului oficial al campaniei promotionale „Bilenegre te suprinde” raman neschimbate, valabile si produc efecte intre parti. 
Prezentul Act aditional, face parte integranta din Regulamentul oficial al campaniei promotionale „ Bilenegre te suprinde”.
Prezentul Act aditional la Regulamentul oficial al campaniei promotionale „ Bilenegre te suprinde”s-a incheiat azi,  08.05.2020.
Înapoi la listă