Blog, Regulamente

Regulamentul campaniei “Hero Lab – Dragoste la prima aplicare!”

hero-lab

1. Organizatorul promotiei Vanzare cu prime “Hero Lab – Dragoste la prima aplicare!”, este organizata MLL General CONCEPT SRL, cu sediul in Zambetului, nr 18, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/10405/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO36389775 in continuare va fi denumit “Organizator”.

  • Decizia de derulare a promotiei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare in termen de 24 de ore de la modificarea acestora.
  • Prezenta campanie publicitara este organizată în conformitate cu prevederile art. 48 si urmãtoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si reprezinta Vanzare cu prime, pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de către MLL General CONCEPT SRL.

2. Dreptul de participare si conditiile de participare

  • De aceasta Campanie beneficiaza toate persoanele fizice cetateni romani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumita in continuare si „Participant”).
  • Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

3.  Articolul 2. Durata si Locul de desfasurare.

  • Campania promotionala se desfasoara pe site-ul www.bilenegre.ro in perioada 01.02.2024 – 29.02.2024.

4. Modul de desfasurare al Campanie – Mecanismul promotiei

In perioada 01.02.2024 – 29.02.2024 si cuprinde actiuni de promovare a brandurilor disponibile pe site-ul www.bilnegre.ro. La campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani impliniti cu domiciliul sau resedinta in Romania care:

  • A achizitionat produse inscrise la campanie de minim 700 lei de pe site-ul participant la campanie si sa plaseze o comanda care sa fie si finalizata;
  • La campanie se inscriu exclusiv comenzile platite cu cardul online;
  • Prin comanda finalizata se intelege o comanda plasata pe site, procesata, platita prin card online si livrata;
  • Un participant nu poate sa beneficieze de mai mult de un produs promoțional in cadrul campaniei, indiferent de valoare comenzii sau numarul comenzilor;
  • Primimele 40 de comenzi plasate in perioada 01 – 29 feb si care depasesc valoara de 700 lei se incadreaza pentru a beneficia de campanie;
  • Nu se va acorda contravaloarea produsului primit/e in bani;
  • Orice solicitare din partea cumparatorilor pentru modificarea/schimbarea produselor dupa cumparare nu este admisa;
  • Campania se desfasoara online pe site-ul www.bilenegre.ro;
  • Produsele trebuie achizitionate de catre Participant, pe durata promotiei, din site-ul participant, in baza comenzilor online (in cadrul unei tranzactii unice de vanzare – cumparare, numarul acestor tranzactiilor care se inscriu la campanie fiind limitat la una).
  • Nu pot participa la promoție, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor Organizatorului.
 1. Beneficiile campaniei si acordare beneficiilor
 • Campania consta in beneficierea participantului de un Set Cosmetic “Hero Lab”  la o comanda de minim 700 lei, plasata si finalizata (platita cu cardul online si livrata) in perioada 01 feb – 29 feb 2024, pe site-ul www.bilenegre.ro.
 • Setul cosmetic „Hero Lab„ se acorda primelor 40 de comenzi plasate si platite cu cardul online in perioada campaniei.
 • Un participant nu poate sa beneficieze de mai mult de un produs promoțional in cadrul campaniei, indiferent de valoare comenzii sau numarul comenzilor.
 • Nu se va acorda contravaloarea produsului primit/e in bani.
 • Orice solicitare din partea cumparatorilor pentru modificarea/schimbarea produselor dupa cumparare nu este admisa.
 • Campanie este disponibila doar in limita stocului disponibil.
 • Valoare totala a produselor promoționale este de 41800 lei (tva inclus).
 1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
 • Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care acceseaza site-ul www.bilenegre.ro, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in campanie, din motive ce nu tin de Organizatori;
 • Plasarea comenzilor in afara perioadei campaniie, asa cum este definita la SECTIUNEA 3 din prezentul regulament.
 • Orice incercare de participare la campanie facuta in afara perioadei definite in prezentul regulament;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele campaniei) sau a device-ului mobil folosit a accesarea site-ului www.bilenegre.ro;
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in regulament;
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la aceasta, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il pot exercita in mod rezonabil;
 • Imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia produsului promoțional, din cauze independente de vointa Organizatorului.
 1. Taxe si impozite
  1. Organizatorul este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, care ar putea fi datorate ca urmare a efectelor si/sau beneficiilor promotiei, conform prevederilor legale in vigoare.
  2. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul promovarii.
 1. Incetarea promotiei. Forma majora
  1. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
  2. In situatiile avute in vedere de art. 9. Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
 1. Litigii
  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
  2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
  3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat beneficierea de promotii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 1. Diverse
  1. Eventualele intrebari suplimentare legate de derularea promotiei pot fi adresate la adresa de email specificata in prezentul Regulament.
  2. Regulamentul este intocmit si este transmis de Organizator catre magazinele partenere ale acestuia pentru a fi pus la dispozitia participantilor in mod fara un cost suplimentar, in fiecare magazin participant la Campania Promotionala.
  3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de catre terte persoane sau societati.
  4. Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care conducerea magazinelor participante la campanie, nu afiseaza sau nu ofera Regulamentul pentru informarea participantilor la campanie.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din alte campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul promotiei, se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizator, in scopul desfasurarii Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) si ale Legii nr. 190/2018.
 •  Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator, in calitate de operatori de date, atat direct, cat si prin intermediul Agentiilor, in calitate de persoane imputernicite (entitati care prelucreaza date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) in sensul Regulamentului.
 • Temeiul juridic al prelucrarii datelor il constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de catre Organizatori castigatorului a premiului mentionat in prezentul regulament de campaniei
 • De asemenea, organizatorii prelucreaza datele castigatorului in temeiul obligatiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare referitoare la calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentand taxe, impozite si contributii datorate de acestia in considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje in natura si care urmeaza regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6) din Regulament (astfel cum se mentioneaza si in art. 7).

Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:

 • pentru toti participantii: contul de client cu informatiile aferente;
 • pentru participantii care se inscriu in primele 55 de comenzi: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, localitatea de resedinta si datele din cartea de identitate.
 • pentru beneficiarul final al premiului si imputernicitii castigatorilor (transferul premiului sau imputerniciti pentru primirea premiilor in numele castigatorului): nume, prenume, respective datele din cartea de identitate (pentru beneficiarul final).
 1. Persoanele vizate si drepturile acestora

Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se inscriu in campanie potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul, ca in orice moment, sa stiti ce date prelucram cu privire la dumneavoastra si cum prelucram aceste date;
 • dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele pe care le prelucram sunt incorecte sau incomplete, aveti dreptul sa ne solicitati rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – in anumite situatii (de ex. atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate sau atunci cand datele sunt prelucrate ilegal) sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra prelucrate in scopurile mentionate in prezentul document.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – va este recunoscut, iar Organizatorul va fi obligat sa opreasca temporar prelucrarea datelor pana la clarificarea exacta a situatiei acestor date;
 • dreptul la opozitie – din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;
 • dreptul de a va adresa cu o plangere – la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va adresa cu o actiune in instanta – atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra sunt incalcate;

In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, la adresa de e-mail comenzi@bilenegre.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *